#5569: Nordstjärnan

iOfe .HH

 

Godtemplarehuset

Föreställningar w ........................................................ Idagen den ............................................... f, ..... .i kl. ......................................... ..

 

 

PBooRAM

Första afdelningen.

ysZTkii.

Naturbiid.,

 

Barnens dag
w i Stockholm.

Det besvärliga arfvet.

Mycket komisk.

Andra afdelningen.

Vetekungens fall.

Amerikansk konstfilm. Storartat sensationelt ameri-
kanskt börsdrama i 15 afdelningar och 46 tablåer.

O B 8.! Spelat af New-yorks främsta sceniska konstnåner.
Det år fullständig amerkanskt skådespelarkonst på den vita duken.
Uppsättningen är den praktfullaste som varit sedd i Stockholm.

.. . .. 8. Vetekungen höjer priset på vete

l" Samngsmannen" öfver hela världen.

2. Vetekungens kontor. . n 9. Brödprisen stiga

3. Vetekungen sätter cornernigang. w. En fest för Dvétekungem i de

4- vetekungfm har genom Sma agen" amerikanska miljonärenas prakt-
ter qppkopt hela landets veåepm" hotel Waldorf Astoriai Newyork.
duktion för 2 ar och han ar nu ll Vetekungens mer

5 ggn-be.. "Wei-.våtemarränaden- 12. Vid de stora veteelevatorerna.

- a "se". I ewy" - 13. Drunknad i vetegumef.

6" Mannen for fången" 14. Vetet faller.

7" Rumerade maklare. 15. Såningsmännerl kunna åter så.

nu."

Göm dig i skåpet.
Skämt i en mångfald afdelningar.

En stilig grenadjår och hans landsmannina, den .lilla
näpna tjänsteflickan Toinon, samtala helt förtroligt i herrskpets
salong. Plötsligt hör Toinon buller och gömmer sin grenadjer

 

i skåpet. Herrskapet kommer in. Herrn går genast ut på pro-
menad igen. Knappt har herrn vänt ryggen till, förrän frun ber
Toinon hämta den officer, som äger hennes ynnest. Emellertid
kommer herrn hem. Frun förskräckes, då hon ser officereni
skåpet träffa grenadjeren, som redan förut befinner sig där. l skå-
pet fråga sig de båda officerarna hvad ändan måtte bli af detta
äfventyr, då frun öppnar dörren för att släppa ut officeren. Det
år grenardjären, som kommer ut. Frun svimmar, officeren be-
gagnar sig däraf för att schappa. Den äkta mannen, som helt
oförmodat kommit in, misstänker en intrig, men med risk att
blifva afskedad, förklarar Toinon för sin husbonde motiven till
grenadjärens vistelse i rummet. 1

Tredje afdelningen.

Från A.elefclmferrws land-

Denna bild för oss hän till det för sina sevärdheter
beryktade Indien.

Bilden är en trogen kopia av elefanternas liv och arbete. Det år häp-
nadsväckande att se vilka tjänster dessa kolosser göra sin husbonde.

En bild av största intresse för både gamla och unga.

 

Barnadrömmar

eller

Följden af att läsa Nich. Carter.

Herr Petterquist
"i är för vacker.

Herr Petterquist är bjuden på bröllop. Han år så godt
som på det klara med toilettenl l modevåg är honom ingenting
främmande. Hela hans person är idel elegant och chic.

Han träder utför trappan.

Den första som föräras med att möta och beundra honom
är portvaktsgurnman. Damerna ute på gatan bringas ur fattningen.
En tjänstflicka öfverger sin tillbedjare, en soldat, och lämnar dår-
till lillen, som hon hade att sköta om, i hans händer för att rulla
sig i stoftet inför herr Petter-quist.

Så kommer han äntligen fram till ort och ställe. Nu måtte
han väl få Vara i fred. Ack, nej! Fruarne råkaiextas. Hvilken
Don juan till karl. Petterquist ser sig ingen annan lefvande råd
än att ge sig ut igen bums förföljd af bruden, som gett brug-
gummen på båten, såväl som af alla andra damer ur bröllops-
följet. Han fångas in på en äng. Damerna formligen sloss om
honom så att slutligen den tillförne så hänförande Petterquist
slites sönder i stycken. Då den hulda kvinnligheten ser,
hur striden aflöper, lugnar den sig. Nu timar ett underverk.
Resterna af Petterquist förena sig ånyo, loch inom kort år han på
benen mera skön, mera förtjusande än någonsin.

w

ENTRé: Äldre 35, Barn 20 öre.

j. E. Behrens Tryckeri,
Stockholm 1910.

Information

Title:
Nordstjärnan
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain