#5558_1: Elite

STOCKHOLM

 

 

 

 

ågägääääååäj]

 

 

  

 

 

 

 

90

ÄÄÄÄÄÄÄ ,, 08

[än

. så

v Stockholms gg

w . GG

elegantaste Biograf gp

P . v .i [9
FÖRESTÄLL NINGAR

oAFBRUTET
HVARDAGAR 6-11
sÖN. & HELGDAGAR
1 F6 ocH 7-11.
RÄTT ATT ÄNDRA PROGRAMET

 

  
 

FÖRBEHÅLLES.

Ä

PROGRAM 5 ÖRE.

Information

Title:
Elite
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages