#5557: Thule

Biografteatern

 

 

Tlllllill.

KvlTsLE

(Handlanden Svedbergs tomt)

gifver föreställningar

Lördagen den lll ilee. lil. 8-10 e.. m. eeh
Söndagen ,, ll ,, ,, 7-9 ,,

Musik af den framstående dragspelsvirtuosen Herr Frans

Olsson, första pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

 

 

PROGRAM:

Den improviserade vmjlliirsäljerslien.

Onkel Sam testamenterar hela sin rikedom åt sin niece med mycket originellt villkor, nämligen att
den unga flickan under ett år skall arbeta som mjölkförsäljerska på en av sina egendomar.

Den unga niecen är fåfäng, men egendomen misshagar henne inte, och belöningen, som väntar

henne är vård ett offer. Vi få nu se arvtagerskan förvandlad till en mjölkförsäljerska. Yrket äger nyhe-
tens behag för henne och blir desto trevligare, då det i grannskapet bor en son till en slottsfogde.

Denne är mycket angenäm och de två unga människorna äro snart förälskade i varandra, men den gamle
slottsfogden opponerar sig med all sin styrka mot att giva sin fine ättling till en .
jerska. Hur slutet blir kan man lätt föreställa sig. Den unga flickan blir snart igenkänd och allt ordnar

sig till det bästa för de unga tu.

. . .fattig mjölkförsäl-

 

Ett besök

iPo sdem. i

Vackra och intressanta naturscenerier.

 

Eaissons IKOnStfnm.

 

Öreriallet pà bröllopsgàrden.

Spännande drama i flera avdelningar.

amerikansk iiittekonstfilm.

 

Expressnyhet

 

ä   A M AL Fl. 

Vacker kollorerad naturbild från den iY dessa dagar hemsökta staden.

En mycket ovanlig och intressant utsikt möter oss på en resa längs kusten frän Palermo till Amalfi,

l
O

l

. l v  -. I
ha, path-.fl vaer ...W-

hvarest vi se många härliga scenerier, praktfulla byggnader och andra bilder av intresse tills vi anlända till
Amalfi, ryktbar för sin historiska katedral, denna heliga byggnad, varav vi få se både det inre och yttre,
och slutligen det berömda Cappucini Hills från vars torn man har en vacker utsikt Öfver Amalfi och dess
många härliga vattenscenerier.

 

Yilm be att!

 

Werther.

Tragisk kärlekshistoria efter Goethes berömda ro-
man. -

Personerna:
Albert . . . Hr Philippe Garnier vid Teatre Francais.
Werther . . ,, André Brule ,, AtheneeTeatret.
Charlotte . Fröken Duluc

7, 7, I,

Goethe, Tysklands ojämförligt störste diktare, född 1749 i Frankfurt a. M., död 1832, skrev år
1774 eWerthers lidandene, i vilken Goethe på en gång tolkade sin egen smärta över en olycklig
kärlek till en fru Charlotte Kästner, och samtidigt hävdade känslans rätt över mänsklighetens former.

Vår bild är av en vacker och stämningsfull art,
dels på grund av det konstnärliga i utstyrseln och
dels av de framstående skådespelare som utföra
huvudrollerna, och som lägger i dagen ett djup av
känsla och äkta konst, som är av betagande verkan.

Vi se i första scenen, huruledes Werther för-
sedd med en rekommendationsskrivelse från mini-
steriet till borgmästaren blir särdeles väl mottagen
av denne. i"

Charlotte, borgmästarens äldsta dotter, har myc-
ket brått med att giva sina små syskon mat, och
Werther blir strax mycket intagen av den vackra
unga flickan. Werther uppehåller sig någon tid i
huset, och blir snart god vän med barnen. Hans
kärlek till Charlotte växer dag för dag, och en
vacker dag gör han sin kärleksförklaring. Till sin
gränslösa sorg erfar han nu att Charlotte allaredan
är förlovad, och att hennes bröllop är nära före-
stående. Förtvivlad lämnar Werther hemmet, men
någon tid senare mottager han ett brev från lille
vWilhelm, Charlottes broder, som uppmanar honom
att snart åter komma på besök, då alla längta efter

 

vhonom. Han skriver ett brev till Charlotte, och
själv inträffar han några dagar senare i hennes hem.
På nytt förklarar han för henne sin lågande kärlek,
men Charlotte föreställer Werther det omöjliga uti
att kunna låta sig ledas av en känsla, som kan
bringa dem båda i sorg och olycka. Utom sig av
sorg, går Werther, och möter Charlottes man Albert,
och tar med honom ett mycket hastigt farväl. Glad
och vetande sin oskuld möter Charlotte sin mans
misstrogna och forskande ögon-

Det är julafton. Charlotte är ivrigt sysselsatt
med att smycka julgranen. Då kommer det ett brev
från Werther, vari han anmodar Albert att låna
honom hans pistoler emedan han, Werther, vill före-
taga en resa. Albert börjar ana oråd, men Charlotte,
som läser brevet, uppmanar Albert att tillmötesgå
Werthers önskan, och ger själv budet pistolkorgen.
Hemma sitter Werther och väntar alldeles ensam.
Våt och tung faller den vita snön utanför. Alla
hans tankar dväljes hos den kärlek, som har blivit
hans livs innehåll. Då-kommer budet åter.

 

 

Det elektriska huset.

En professor har uppfunnit en hel serie elektriska anordningar för att skydda sig mot tjuvar. Vi
får i bilden se en inbrottstjuf göra ett besök i professorns våning och huru han där får ett mycket obe-

räknat och ovälkommet mottagande.

Skämtsucces.

 

 

Inträde: 50 öre. 25 öre för barn under 12 år.

Uerkligt förstklassiga hiltler.

För programmets fullständiga utförande garanteras.

Vördsamt
C. SVEDBERG.

l "V .

Sundsvall, Nordiska Centmltryckeri-et, 1910.

Information

Title:
Thule
Printed year:
1910
Place:
Kvitsle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain