#5545: Arbetareföreningens Biograf

l
l
l
l

(lust. Thorenl-S1 tryckeri, Söderköping 1910.

 

 v vbvvl-Q-v X

ARBEMREFÖREMNGENS

 

Söllerköpng.

  

   e .,

 

 

Sölniilagieii ilen li Februari lcl. 5 ochy kl. 8 e. m.

Nytt program
varjie vecka l

 

i lill: 

Vacker och intressant.

 

PROG RAM:

Nytt program
varje vecka l

 

" l ll in.

Dvlligar som akrobater.

Ii synnerligt trevlig kolumn-ad bildserie, som visar de
berömda akrobaterna i full utövning av sina konststycken.

Herr André, skicklig jonglör, 22 

De graciösa dansöserna fröknar-mfl Isabella och Dora., 28 okvh iS år.
Kraftprov m- Hermr Henry och Nicolas, 30 och 27 är.

 

m
lån
1

 

i Åiul iåaiei.
made; medalj

 

Storsilägem, dramatisk bildserie i många; avdelningar.

Praktfullt

Mercedes älskar Pietro. Hon ger
honom som brevis på sin kärlek en
medàljong, vilken hon hänger om
hans hals. Men Mercedes eftersträ-
vas .av en rik plantageägare, "vilken
hennes fader gynnar. Denne Pie-
tros riv-al upptäcker de två. unga.
människornas .kärleksförliållunde
och fattas .av en häftig svartsjuka.
Göincl bakom en buske vaktar han

färglagd.
på] den unge mannen och hugger
till. Lyckligtvis räddar inedaljon-
1genv Pietros liv och då. Mercedes fa-
der erfar sin förre gunstlings brott,
samtycker han till .de tvål älskandes
förening. Sådant är innehållet i
detta.y drama,

kert scene-ri.

Stål-slagen bild-serie.

Genom de llaleiirka alperna.

Det

är en unde-:le anblick titt Vår bild1 visar vidare då de Wilcliga,

skåda huru flottarne styras på. de timmerflottarne föras till sågwikel
brusande str-timmarna och vågorna 0th där stockarna med tekniskt full-

Slå1 meterhöga.
vågorna ena! ögonblicket, glida cle i
nästa åter stilla. fram på strömmen.

Högt upplylta av ändacle maskiner med? stor hastighet

sönderclelas och förafrlnetas för vida-

lre industriellt behov.

"Pas de Den".

Modem (lans i 20:e århundradet.

Den stor-a succés ryska käjserligm
teaterns dans-.konstnärer gjort i alla
Europas större städer,
Stockholm, är ju alla. bekant.

framför dyrbara antika gobelåinger
.av hr Th. Koslow och fröken .Bal-

dräribland (lina, den förre förste 1dansare och
Vi. den

senare balettprirnaclonna Vid

brinva denna vecka för våra åskå- käfserlirfa rvska teatern i Moskwa.
1:) :W .

flm-es ögon, "Pas de Demi7 utförd

En iesa på den
Dumas]

 

mångbesjungna

:i i Italien.

När dumhum imdvàmligl vila

duellen.

 

088.! Musik för flöjt och piano.1 088.!

Emré :

 

 

3-5 öre för ältlw, 20 öm för barn.

vars enkla handlingÅ
.Vtilldr-.aigeuc-.sith-åeeàl-L-l. i mm .. . rt ww-

 

 

x

.--A- -,A A AOL-.ån m.. ANMA

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain