#5544: Arbetareföreningens Biograf

i
l
r
t
l

l

ARBETAREFÖRENiNoENs

-e Biograf e-

Söderköping.

 

Söndagen den 23 Januari kl. 6 ooh kl. 8 e. m1.

Flytt program
vario vecka l

PROG RÅM:

Nytt program
varje veckor l

Wien i vinterskrud.

vauker bild: från keisafs taröen vid nonauflodhni.

Kommomlamon har köut sockor.

Kommendanten har kommit på
den olycksnliga idén att köpa. soc-
ker till sin vov-vov, lilla Pompek och
nu ha alla vovar i grann-skapet .fått
nys om saken och ansätta från alla
håll och kanter den olycklige kom-
;mendanten, som till slut måste ka.-
sta. sig upp på. en cykel och söka
sin rärdlcln-irig i flykten.

Men efter en vild jakt blir han
upphunnen och övermannad av sina
rovgiriga förföljare, som bereda.
sig att alldeles göra kål på det
stackars offret. Lyckligtvis kom-
mer kommendanten på den lyckliga.
tanken att lemna sin: sockerpåse i
sticket och fly så fort benen kunna
häraM honom - "allt är förlorat,
utom äran och livet-"m

Storaviad nyhet! I

Ile tm muskolomma.

Dramatiserinàf efter Alexander Dumats värtltsberömnta arbete iI 30

iåtblåief.

Frainstätldl av framståomte scenlska artister.

Iso-ensäittningren ett jättaarbete i förening med de största kostnader.
TAB-LÅERNAS INNEHÅLL.
Första avdelningen:

1. ITArtzignan. lemnar sitt hem för
.att söka. lyckan.
. Ankomsten till Paris.
. Tage-r sin bostad hos familjen
Bonn acieu x.
.4. Visit hos de Treville, kapten
vid. musketörerna.
5. De tre inusketörernzi. Athos,
Porthos och Aramis.
Ö. Dessa tre kamrater utmana.
dlArtagnari.

N

LN

7. Platsen Cafrmilani Scalzi.

8. Karrlinnl Richelius gardisteif.

9. UAH-ngnnn visar prov på; sin
skicklighet.

ro. Vänskap slutes.

11. Han får mnsketörs titel.

12. Franska hovet.

13. Den engelska arnbassadiören.

14. En historisk kärlek.

15. Drottning Anna av Österrike
och hertigen av Buckingham.

lo tro muskeöroma.

Amir-ai avdelningen:

16. Ministerns hat och
svartsjiiloa.

.17. Drottningens diamanter.

18. Myla-dy  Winther, kardinal-
ens,l ond-a genius.

.19. (lornstanica Bonnacieux, drott-
ningens godaÅ ängel.

20. UArtagnans mission.

21. 1 England.

22. Bal vid franska. hovet.

rivalens 2 3. Skall drottningen bära sina dia-

manter?
24. Mylady och
att häinnas.
2 5. Bortrövandfet
älskade.
26. Fängelset.
27. Kärlek och dold.
28. Mannen i röda manteln.
29. Musketörens hämnd.

kardinalen svä ra.

av d,Artagn.ans

Ingen må för-summa! att se den populära mirsketörherätielsenr i bilar.

Vyor övor

I vackra natur-scenarier.

Budapest.

Mojri i Born-alperna.

Kimeniatografl i färger air Patha Fréns.

Staden, som ligger mitt ibland! de
majestätiska Bern-alperna, visas
här som ett härligt panorama. En
mass-a kor lemna. ladugården. och
hegi-va sig. till betesfälten i det de
låtaY klangen .av sina bjällror klinga
uti rymden. En herde mjölkar kor-
na, vars mjölk föres till mejeriet,
kontrolleras, väges, "upphettas till
100 grader och? sockras till 6 proc.

Därefter minskas mjölken genom
konceriträition till sin halva volym,
hälles på4 vita. bleckf-flaskor eller bu-
teljer och sfeariliseras. Denl sista.
tablån] visar oss clels enrvacker
schweizerflicka i nationgilkostym
och dels den tradition-ella.,björnen,
som. ammar sin Lin-ge med. den utb
märkta. rnijpllcen från :de rylirtlonrfa1
inejeriernzi i Bernalperna.

Ett utmärkt drag i kavkolugnon.

 

OBSJ

---A A A AI

Mus-ik för flöjt och piano. 083.!
Entré 3 "slå öre för äldre, .20 öre för bam.

 

088.!

 

Filmvisning; endast på söndag!

.vv-rv-- vvivvvgvv vv-
I--.-- ...- A AOL-.O-Y-L .-

l
i
l
l

(just. Tho-rena tryckeri, Söderköping 1910.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain