#5538: Björklundska villan

Med pump och ståt

aflöper

 Templar "Enihe"

 

  
    

i Björklundska villan, OPWIKGH,
den 25, 25 och Z? iillaa. (Fredag, bäadag aah Söndag]

hvarje kväll med början

Nedan lal. 7, Lärdara och Sandra kl. li a. m.
Till basarallmänhatens välbelinnanda

har en den mest storstilade plana följts beträtfande
anordning-arna, hvaribland först och främst märkes: I

lliagral 6iLilliautt"

hvarå lefvande bilder förevisas hvarje kväll. Där gifves också tillfäl-
le få höra den odödlige skämtaren,

Jeppe Jeppson från Hoppnais,

hvilken för första gången behagar gästuppträöu å en lanhsnrts- 
biograf.

 

 
  

  
  
  

,

Basaren hemsökes vidare af

en siganariamilj i tält. 1....

För Öfrigt saknas ej häller i

Café; ff f Ke-w-aaeliteria v . 

Och aan råga på alla snurrar Lyckohjulea.
Uiilkommen och lycka till!
 U V- X .- .e ilat för sin aaalaaa musik alltidrgäana himla
. I Baagqaistslaa Familjakapallat
" " tf medverkar hala hasaren.

Entré trots allt blott 15 Öre Fredag, 20 öre Lördag
och Söndag. "

 

 

 

 

 

KOMMITTERADE. I

Information

Title:
Björklundska villan
Printed year:
1910
Place:
Ortviken
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain