#5537: Biografföreställning

Bifgttllltlttslälllllllg

Onsdagen den iaI januari kl. 8,.5 c. ni.

Q ston 

i Ordenshuset i Fränsta.

Musik af den framstående dragspelsvirtuosen Herr Frans Olsson,
förste pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

 

I s Vinterbild från det nordligaste Sverige.

En resa genom Jämtland och Lappland, med uppehåll här och där för att åse olika vintersport, såsom: skidlöpning efter

i kmkvirmor-frånPie-Baralfzae-eförfärdigramlerteä --   . f-

, få

häst, backåkning på skidor, kälkbackåkning, snöbollskrig rn. m. samt livet bland läpparna.

härliga natur.

llaii utmärkta haraliiiiiaii

Grosshandlare Svensson är en lycklig man, det vill säga helt
lycklig är han dock ej, ty håret är ej rikligarenpå" honom an pa
hans yngsta son i vaggan. Vem förmår darfor skildra hans
glädje då han en dag läser en annons om ett dfelbart harmedel,
vilket han genast köper och prövar.. Det ma sägasn att verk-
ningarna långt översteg hans förväntningar, och Idet i saadan grad
att grosshandlarn Svensson önskade sin forna skallighet ater, med
elixirfabrikören är glad. Han är nu millionär.

lianiim dat märliasta ättika.

l anmärkningsvärd hög grad intressanta och liffulla rese-
skildringar i bild från de okultiverade och så obetydligt kanda
delarna av det inre Afrika, evad det berör de svartes seder och
bruk eller deras primitiva arbetsmetoder. .

l. Ett stycke hemindustri. 2. Hövlighetsbetygelser hos
förnäma infödingar. 3. Mattflätning. 4. Boskapen fores utom
kraalen. 5. Prinsessan Miromi med uppvaktning.

kri garen.

Det hela inramat med dessa landskaps

Bröllop i Hietagne.

 

 

 

En högst intressant bild

Unresjön i uppror.

En bild som säkerligen väcker beundran bland åskådame.

 

 

6- -Nasse .

 

.I .mTw-a...  V .
f .3  i - ... ., V

Skämt

 

 

 

g Ponnyexpressen.

En verklighetstrogen och spännande bild från fjärran västern
med dess ständigt återkommande strider mellan

Indianer och hvita.

När Muhammed ropade åt berget, att det skulle komma

i I honom till mötes och han ej blev ätlydd gick han förståndigt

nog till berget. i
l detta vetenskapliga underverkens tidevarv komma de rör-

1 .

 

liga bilderna askådaren till mötes, där han bekvämt sitter i en l

hemtrevlig teater, med många scener från avlägsna trakter, eller
framvisas historiska scener från det förflutna.

Det vilda livet i fjärran Västern fordomdags reproduceras
verklighetstroget genom föreliggande film.

i
i
l
l
l
i
i

i sPonnyexpressens ryttaren, jim, har förälskat sig i Hazel,
j en nybyggares vackra dotter, men hennes beundrare äro många,
ochI bland dem jack, en cowboy, den ivrigaste. Då jim ger sig
ut att resa, varnas han för fientliga indianer, som äro ute på
krigsstråt. Kort efter det han lämnat en station blir han förföljd
av ett tjutande sällskap och såras. Hans trogna ponny skjutes

. och bakom dennes kropp börjar jim ett till synes hopplöst försvar.

jack, som varit på buffeljakt, hör skotten, och skyndar till
det ställe, där jim kämpar för sitt liv. Hari försöker komma
honom till hjälp, men hindras därifrån av indianerna och undgår
endast genom list att bliva dödad. Jack rider till nybygget för
att uppsöka Hazel och varna henne; han lyckas med knapp nöd
uppnå hennes koja, där han medvetslös sjunker Vned framför
hennes fötter. Hazel rider ut för att samla en trupp beväpnade
män till jims hjälp. Dessa hinna knappt fram för att kunna
rädda jim. Hazel och hennes far föra hem den överfallne, me-

 

l dan de övriga förfölja de flyende indianerna.

 

Adelskap

Revolutionens flammor härja i det olyckliga Frankrike. Vål-
dets skräckregemente har efterträtt den lagbundna ordningen,
konungens makt är upphävd och blott få "våga ännu visa trohet
för monarken.

Markis Fierlys har emellertid förblivit sin konung trogen
och samlar en skara unga män omkring sig för att med dem
kämpa för konungens sak. På en äng utanför sitt slott tilldelar
han dem det kungliga märket, hvarefter de modigt gå till sitt
värv. Det finnes emellertid i skaran en förrädare, som meddelar
revolutionskomitén, att markisen gripit till vapen.

En ung officer får nu komitens order att till general Hoche
överbringa häktningsordern mot markis Fierlys. På vägen råkar
officeren ut för ett bakhåll och blir sårad i armen. När han
kommer till inarkisens slott är han så försvagad av blodförlust
att han sjunker ned på slottstrappan. Markisens fru och dotter
hjälpa honom efter någon tvekan in i gästrummet, förbinder
honom och beder honom vila. Plötsligt får han se familjevapnet

 

förpliktar.

över sängen. Han reser sig och vill gå men blir hällen tillbaka.
Han räcker då arresteringsordern åt markisinnan som med för-
färan läser innehållet. Efter en fruktansvärd kamp med sig själv
bjuder hon dock officeren stanna. Det dröjer ej många dagar
innan den särade, tack vare dotterns vård åter är frisk. Tiden
har dock varit tillräcklig att väcka Ömsesidig kärlek hos dem
bägge och afskedet är gripande. Han måste ju gå för att föra
hennes fader till döden . . . m f Officeren har emellertid över-
bringat ordern till general Hoche. En del fångar föras fram,
och i en av dessa igenkänner han markisen. Denne jämte de
andra fångarne föras till ett fängelse, och här besökes markisen
av hans olyckliga fru och dotter. Officeren känner att han måste
rädda den älskades far, och lyckas bereda denna ett tillfälle till
flykt, men denne svarar stolt aHällre döden, än att en officer
skulle svika sin ärah Följande morgon faller ädlingen för revo-
lutionens kulor. Ypperligt spelat, spännande stycke.

 

 

Siitirmur har det svart.

 

D IEn durkdriven svärson försöker allt möjligt, för att få slut
pa sin Ikära och vänliga svärmor, men överallt dykar hon fram,
då han i glädjen-s rus trodde henne vara död.

Skrattsuccés.

 

 

Inträde: 50 öre. 25 öre för barn under 12 är.

verkligt förstklassiga hilher.

För programmets fullständiga utförande garanteras.

Vördsamt

C. SVEDBERG.

Nordiska Centraltryckeriet Sundsvall, 1910.

 

Pa Traiiillislia i antlSlän- 

 mot sin iiilj

Information

Title:
Biografföreställning
Printed year:
1910
Place:
Fränsta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain