#5534: Thule

m

N ifs VqY -4N fis .qx .ds Ads 4,, r i ., 4 -

DI
. 4Vw

z

Biograf-Ceatern

DI

 
 

 

i.
I

. -4
år


N
;

W
W

b:
w

.ga ,
wa

(N
w...
1 w

fx
94.1
än
DA,

dä
dä
ÖÅA

I

 

äs
(Da,

l

N (N
D

W illiiiliilll "l Itt

 

 n i.

N

I

i V .l . " f ) . 
 Söcrzzgaijgeylcg: 0601:) emo-n. Ä
I  I ou Lagar ork, Söndagen drew Id 10 (2 m vf

Varje Onsdag nytt, rikhaltigt program.
:Na-Umwa

4 x
54-.,

4DI:

DI:
i (N 1
ED

 

Jy 0,. fw "f I H I U II
I I Is o 01 e. - i .Pris o 0916.

0125:12
t

.i

01

1

n

:r

q

c

u

2.

.i

(O

I!!

.0
[91 ID:

  

WII
r?
r?
r?
r?
r?
r?
r?
t
l
ll
fl
ll
l
l
[stl

   

Du: 
is
Da,

I

.d x
DÅ 4.

& (X
:få

. til

Da ,
d
94

i
l

M .I l
Komedi av Michel Carréa. "

Skådespelare: Hr Henry Baur vid Odéon-teatern.
Hr Morgan vid Gymnase-teatern.
Fru Lukas vid Odéon-teatern.

Kinematografi i färger av Pathé Frére.

. En liten förtjusande historia av Michel Carré. Man kan nästan t cka si fö 1
till-Vatteaus eller" Lancrets drömlandskap med dess pudrade markiser ocbh bedååandråbhtrtgg
krsinnor. Qerörnamföiuusande idyll, so har sin u rinnelse i hertigen, målaren Malvoiys atelier
där denne blir förtjust-Piafieri".tfttltzrått1 .ii , -. .f . - . x -ågdukemgrumlr "Å
snart genom en .rivals uppträdande. Och en duell blir den nödvändiga följden. Meny-duellen
har knappt hunnit börjaförrän den vackra älskarinnan anländer i sin bärstol och kastarlsig
i sm väns armar och en lätt skråma blir den obehagliga följden av detta avbrott i de älskan-
des kärlekssaga.

En särdeles vacker och evärd bild.

(i
C94,

E

I

  

4 4
lb"
I 4

  
  

   
 
  
 
 
 

  
 

D

(j
fl
fl
vi
xr

[translarrauàrràuàlrà rs en saftig

  
 

 

   
  

 

 
  

    
 

 
 

  
 

DI


  
 

i

 
  

.fx
54,

 
 

d
w.
. f

1
"i"
I

 

 

än lyx
är
. k.Ar

4

 

En sturstads vattenverk.

En storstads vattenverk? Den bilden? kan väl ej vara mycket värd, tänker nog mången.
Men då blir de besvikna. i En bild som denna har väl knappast förut varit visad, man formligen
häpnar över dess storslagenhet. Med ett ord en bild som väcker förvåning och intresse hos en var.

"fx - f
94 

N (i

få,
iv

D

"4. w
DÅ 1

H- 4
D

I

 

I

N (dä
få

i .DI

 

äs
D41
N 4
D

O O Knnstfilm i färger. 0 O

n e" 2255512235?

 I Sannt konstnärlig, vacker och medryckandeframställning på det ypperligaste
-- återgiven- medelst Pathé Fréres världsbekanta färgkinematografermg.

Huvudrollerna utföras av följande framstående, artister:
Herr George Band vid Vaudeville-teatern, Pari.
Herr Annelo vid arah Bernhardt-teatern samt
Fröken Cordia, vid Sarah Bernhardt-teatern, Paris.

I Detta vackra sagospel, som är hämtat från en bretagnisk sågen, visar oss den
rörande historien om deny vackre, men högmodige saltsjudaren Peter, hans trolovade,
skön Vvenne, och den stackars halte och puckelryggige fiolspelaren Alain, som hopp- ,
löst älskar Peters fästmö. Peters hårdhet har till slut retat dvärgarna, och när den
olycklige fiolspelaren i förtvivlan störtar sig ned för klipporna och alldeles blir krossad
i fallet, begagna de sin makt för att återskänka puckelryggen livet och giva honom på
köpet både skönhet och rikedom under det den elake Peter, närhan vaknar med fasa
och häpnad ser att han fått både puckel och övriga lyten, vilka hans rival förut hade.
Hans fästmö stöter med avsky bort honom och när fiolspelaren så uppträder på sce-
nen, tar av sin mantel. och står i allsin skönhet och rikedom, kastar hon sig i hans
armar, hon älskade ju honom redan förut för hans godhet och uppoffrande kärleks skull.

En verkligt förstklassig bild.

En diskussion på liv och död.l

Utmärkt skamtbild. Mycket komisk.

(x
541

ds
54,
D:

ga
4;

D12
D

Ä

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[DW
4,
N dN
[à

(N
54,
i 4
[EÅ

I

4-N
D.. ,

N Åqä

.i i
Day,

 

qx
94,-

-

 

.fw
C94,

 

dä
1941

I

.dig
D41

 

N
.I
1

. W

D
N (X
D.

N ä
D

Ii" "14
x. .4
Klä

.ds
Da,

 

- 4
D

v -17

q

& dk
D
s 4
D

förstklassig pianomusik.
- Biljettpriser: 25 och 35 öre för äldre, 15 öre för barn. OBS] Tisdagar 10 öre för barn.
Rätt att ändra programmet förbehålles.
ut Tobaksrökning inom lokalen förbjudes. -Ill

N 4
få
N 4
få

är?

d
4

[DI

N
I

 

 

 

 

f

rg,

NYA SAMhr1 TR., SUNDSVALL mio.

Information

Title:
Thule
Printed year:
1910
Place:
Sundsvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain