#5531: Arbetareföreningens Biograf

ARBETAREFÖRENINGENS

W- = Biograf G f

Söderköping.

 

Söndagen den 3 April kl. 6 och 8 e. m.

PROGRAM:
Auvergne vintertid.

Denna bild för oss in i det på. na- Varje natur-van .måste passa. på till-

Nytt program

ram
Nytt PN!! varje vecka l

varje vecka !

turskönheter så rika. Aurergne. fället och se denna vätllyckade bild.
e l le r

Vid avesvundsklyflan,
creme skildring

1 slottsparken, 6. Dar atlprosorna focka.

I. I
2. Bamdomsvännens telegram. 7- Ned 1 Zivgrtmden. I
. 3 .Rivalens onda aningigar. 8. Raddad. A
4. Barndtornsvännens herni-:orn at. 9. Rivaletnf-t anslag.
S, Vid avgrunfcl-skhfftnn. 10. De ungas förbund.

Hans första möte.

Stor skrattsucces.

Unge herr Max skall för första.
gången i sitt liv ut på fkärleksäven-
tyr. Han har ett litet rendez-vous
med en ej mer i sin. första ungdom
stående dam, som han lärt känna
under sommaren och som, förd på
genomresa genom staden, ger vik-a
för hans bön-er. Men nål r Max lit-et
kon-stig i kroppen, av sin väntade
lycka söker sig ut, måste han pas-
sera sina föräldrars sovrum, och
drumlig och fumlig, som han är,
stöt-er han mot möblerna och ram-
lar omkull under hiskeligt brak. manskängor. Detta måste det va-
lilöljden blir att förlagd.rarjrttzlI vie-tårna ra,k de  tmedpidehstå förtjusandek Å
och herr Mari blir tiviiiiåenysalnt illa-f"fruntimmersskgrna. . i Vi
der en storm av ov-ett draga sig till- I
baka till sitt rum. Där är han nära
att alldeles misst-rösta då han plöts-
ligt får en idlé. Medl ett rep i"
han äntra ned på gata] . i
föräldrars  11 och är just
 vag med-fil lande hjärta över
sin frihetför att skynda bort till sin
älskade, då i detsamma. tvål poliser,
som observerat den mystiska figu-

ren . komma neddinglande från ett
fönster, läggav vantarna på honom.
Herr Max visar dem sin karleksbil-
jett och småskrattande släppa de
godhjärtade lagens väktare den
stackars missdfådaren. Äntligen
står han framför målet för sin natt-
liga flykt, hotellet där hans älska-
de väntar honom, och med klap-
pande hjärta begär han upplysning
orm var det i biljetten omnämnd-a
rummet är beläget. Men, o ve,
utanför detsamma. står ett par

   

. . rån sän-
. .n jämna andetag av en
e Han: smyger närmare och -
fattar en hand, som han överhötljer
med kyss-ar, men plötsligt ramlar
han baklänges med! benen i vädret
under en störtskur av sparkar och
knytnàvsslag. Han har gått fel
och kommit in i den "akta mannens
rum.

Påskäggen.

KronprinsensXX av BelgienI skol- .
skepp för fattiga fistargossar. I

Konstfiilml

llnn är borta.

Kolorerart, fängslande skådespel.

 
   
 
   

 

Konstfilm!

En ung bonde älskar ett flicka,
enkel och tarvligt som han jätlv, och
intet stör deras unga kärlek. En
dag uppträder en främlintgr från
sta-den och lyckas med sina förfö-
relsekonster övertala den unga
vackra flickan att lämna. sitt torv-
tiga. hem .och de lantliga. vanor, som
så föga anstode hennes skönhet.,
för att i Paris söka lyckan och li-
vet. Hon föltjer förförarens råd och
överger sin, tlrolovtade, som i smär-
ta. över förlust-en av nenrie som han
älskar över allt på, jorden blir van-
sinnig. En tid efteråt återvänder
den unga kvinnan, en fullständig
parisiska1 till sätt och seder, till sin
fädernebygd, och stöter där på. den
sinnesförvirrade. HonY blir djupt

 

Hela denna storslagna. framställning är praktfullt kolorerodt

J öisskussion om liv och 060.

gripen vid åsynen av sin forne fast-
man, vars olycka1 hon åsa-mkat, och
överger sin parisis-ke älskare för att
ägna hela sitt liv åt .att söka rädda.
den arme från vansinnets natt och
återvinna hans gamla, trofasta kär-
lek. Och se, genom tålamod. och
uppoffrande ömhet lyckas det hen--
ne verkligen återskänka: honom för-
nuftets ljus och den dag kommer dåf
ö-det återförenar de forna, lekkam-
raterna i lycka. och ällskog, fjäll-an
från storstadslivetsW kvalm och sjuk-
liga frestelser. Denna vackra. pjäs
är synnerligen väl inspelad. av väl-
kända skådespelare, som låtit alla
de vackra och gripande poäng-erna.
komma till sin fulla rätt.

 

088.!
Entré :

 

 

Gust. Thorén-s tryckeri, Söderköping 1910.

Musik för flöjt och piano.
35 öre för äldre, 20 öre för barn.

088.!

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain