#5516: Arbetareföreningens Biograf

lv". v

l
l.
l
g
l

 

  l
g
l
l
l
l
l
l

IA----

Gust. Thoréne tryckeri, Söderköping mm.

ARBETAREFÖRENINGENS

M Biograf s-

Söderköping.

 

Söndagen den l7 April kl. 6 och 8 e. m.

Nytt mora-m
varje vecka !

PROGRAM:

Nytt program
varje vaska l

llvnsràmninarna i Paris.

lllàlande scener från de översvämmade stadsdelarnas ovanliga

"galuliv".
Alla måste se dessa enastående

Uppfostring

" Konsifilm.

scenarier!

av binda.

Konsifilm.

Garmn.

Film de Art.

Eller Prosper Mérinées novell.

Skädespelarle:
Mzme Vittoria. Lepanto Carmen.
Mr Dante Capelli . . . . .. Don José.
Mr Alberto Nipotd  R-erncndlardo.

Mr Ninchi , . . . , . . . .

Av Prorsper Mérinées novell har
den italienska kinemawtografiltonstcn
uppsatt ett stycke arv i; tablåer.
Det är ett mäktig-L och clmrrnarit
verk, synnerligen pittoreskt inspe-
lat i samma trakt, där händelsen en
 verk-ligen tilldfragit sig. -Dra-
mms innehåll är välkänt. Don José
Hamirro, errgod kristen, är .anställd
vid Alrrrauos kavalleriregemcnte,
då. han träffar ein i Sevilla1 välkämd
zigenerska Carmen. Hennes stora,
svarta ögon och förtjusande uppen-
barelse förtrollaar1 hon-om. Han över-

 

. . . . . . Es czuniilo.

ger sitt yrke, för att göra henne, till
vilrjles, yoch har isnafrt anslutit sig till
ett srnugglarebarrcl. Från diem dag
han flyr, lever han1 en vildfåg-els liv.
Don José gör allt .för 4att bevara åt
salg ensam de skatter, han fått av.
Carmen. Zigene-rskan själv blir ett
.av hans offer, ty Don josé ser hen-
ne. föredragetv Vern annan och blir getA
len av svartsjuka.  den vackra.
flickan, vilken, då Vhon frivilligt grm
vit sig åt honom, även vill ha. sin
fria. xdlja att ändra. sig.

Ingen här försumma att se detta dramatiska konstverk.

MohnmrnrnlanernaT hemma hos sig.
En vild cyckeltur.

Zologiska lrädgàrdn i Frankfurt

am Main.

Bilder lràn Köpenhamn med

omgivningar.

Stor-slagen och vacker nalnrbilrl.

lluru mamma behandlade Minns

lriar. .

OBSJ Musik för flöjt och piano. 088.!

.Entré :

 

 

35 öre för äldre, 20 öre för barr-rr.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain