#5515: London

giver föreställning

 

 

.tå PROGRAM å:-

Vnirmc

och dess monument f

Storslagna vackra naturscenerier.

Venedig, vattenstaden, höjer sig triumferande med sina trånga-gator över allt av-
brutna av halvbågar och marmortrappor, sina klockstaplar, campamler, kyrkor och pa-
lats och sina tusende laguner och gondolbeströdda kanaler.

...QOOQOOOOOOOOOOOQOOOOOOOQOOOOOOO...OOOOOOOOOOO

ll lljlt  .

överaaaigt komrk bila från militarliver.
OOOOOQOOOOOOOO000066000OOOOOOOOOOOOOOOOOQOÖOOOQO

När man ser illa.

Komisk bild spelad av Max Linder.
OQQQOOOOOOQOOQOOOOOOQOOO...OOOOQOOQOOOOOOOOOOOOQ

Expressnyhetl

ahunta.

15 ill llllillllilii l illlllillillllll lilll.

Spännande verklighetsblld.

Farmaren jim Maxton tyckes efter allt att döma vara världens lyckligaste man,
hans farm är vacker och välskött, driften är god och familjens medlemmar äro alla
friska och starka och så är där Alice, lilla Alice, den yngsta dottern, hemmets solstrå-
le och allas älskling. Men ack, det som står högst kan också sjunka djupast. en
afton är lilla Alice försvunnen, i ett obevakat ögonblick har hon sprungit sin väg och
är, trots det förtvivlade sökandet icke att finna. Ett omkringströvande indianband
träffar den lilla vildfarna flickan och då de icke förstå hennes förvirrade uppgifter om
vem hon tillhör, taga de henne med till sitt läger. Den lilla flickan växer upp här
och har snart glömt sitt barndomshem, som nu för henne står som en fjärran, men
dock kär dröm, hon förstår det icke riktigt själv, hon har det ju bra här bland sina
nya fränder, vars unga söner alla längta efter att föra den vackra Pokahunta, som
hon heter här, hem i wigwamen som sin Squaw. 15 år har gått. På en av präriens
poststationer läser man i ankommande posten en skrivelse, vari unge Maxton utlovar
en stor belöning om hans för 15 år sedan försvunne syster kan-återfinnas.

 
 
     
   

Cowboyen john minnes plötsligt den vita Pokahunta, vars närvarande istainmenuwu

långt i vestern alltid förundrat honom. aSvarta örnem lovar honom hjälp och rider
däröver och berättar Pokahunta vem hon är, hon förstår nu sin underliga saknad och
omfamnas strax efter av sin lycklige broder, som skyndar att föra henne hem, men
så lätt går det icke. Hennes forna stam förföljer postvagnen och rövar henne tillba-
ka och genom att låtsa sig vara skjuten lyckas det brodern obemärkt nå blockhuset
igen för att påkalla hjälp.

Upprörd av minnet att hava hållit sin så länge saknade syster i sina armar. följer
unge Maxton energiskt de flyende indianerna och upphinner dem tillsist. - Pokahun-
ta är försvunnen, men Alice, lilla Alice, är kommen igen.

Stora Biograf-Teaterns bild Pokahunta är en äkta värklighetsbild nr en ung i

vit fiiekas 15-åriga fångenskap i indianernas läger.
000000009000QO009000OO00000OQOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

Den nye jonas.

Komisk bild.

Det nappar. - Polisen måste komma. - Det angår endast kommissarien. -
Fort efter räddningsrnanskapet. - En oväntad fångt.

00000OOQOOOOOQOOOOOOÖOOOOOQOO0.00000000000000000

i li tillt.

Kemisk bild.
0000900000OOOQOOOOOOOOOOOOQOOOQOQOOOOOOOOQOOOOQQ

 

Expressnyhet!

llä i " .

Gripande drama ur en ung haremskvinnas liv.

  

OQOOOOO0000O0000000000.000QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Den simmande Venus,

 lll llllil illllllllllll.

Simkonstnärinnan Miss Annette Kellermann utför här sina fenomenala vattenkon-
stef, vilka förskaffat henne namnet aDen simmande Venus). Med en hittills aldrig
uppnådd vighet rör sig denna kvinna i det våta elementet.

1. Presentation. - 2. Miss Kellermann som diabolospelerska. f- 3. Simning och
dykning i bassäng. 4. Simning och dykning i öppet vatten. - 5. Trampolinhopp
och simkonst.

    

"QO00000O00099QOOOOOOOOOOQOOOQOOOO0000000000...

KDNSIFILM.

 dr

Kinema-tograferad drömbild från Pathé Fréres, Paris.

a

Spelad av:
Herr Gravier - - - - - - vid Porte St. Martin.
Herr Wandenne - - - - - n Chatelet-Teatern.
Fröken Helena Dumontel - - v La Galté.

En ung målare vid namn Tristan är förälskad i en flicka som hetter Manon, men
dennes fader som fått reda på de ungas hemlighet, skiljer dem åt, enär han inser, att
den fattige artisten ej kan vara något parti för hans dotter.

Tristan insomnar emellertid trots sin sorg och drömmer: En vacker fé visar sig
för honom och för honom till ett växthus, där sällsamma fjärilar och underbara blom-
mor giva honom de vackraste färger till hans palett och som samtidigt hans älskade
uppenbarar sig, griper han förtjust en pensel och målar hennes porträtt. i

Men ack, det var blott en dröm och när Tristan vaknar, befinner han sig åter en-
sam i sin fattiga vindskupa. Dock, o, under, porträttet, som han trott sig måla un-
der sin dröm, hänger ju färdig på statfliet.

Den unge artisten skyndar då ofördröjligen med sin skatt till den hårdhjärtade
fadern, som äntligen ger vika, varpå stycket avslutas med en glad fest.

O0.00000000QOOOOOOOOOOOOOQOOOO...OOOOOOOOOOOOOOO

il uill ei Ii suälmul.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.
000009000000OQOOOOOOOQQOQOOOOOOQQOOOOOQQ
OOQOOOQOOQOOOQOQOOOOQOOO...OOQQOOOOOOQOO

m

 

000000
000000

Trots de oerhörda kostnaderna är Btljettprlserna:

50 öre för äldre, 25 öre för barn .m den.,
2-tim1nars föreställning! [

 

NYA Sum. TR. Sunosvnw. rara.

b-

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Sundsvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain