#5500: Ekbacken

få - I en
BIOGRAFEN

EKBACKEN

 

Föreställningar oafbrutet Fredagar kl. 7-l0 e. m. Lördagar kl. 6-l0 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 2H6 och 7--l0 e. m.
Biijettpris lö. 25, 35 och 50 öre, Söndagar efter kl. 7 e. m. 50 öre.

PROGRAM

Första Iavdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Tönssora. vann.
högsta. vinsten-

En hederlig bonde, som bär det välklingande namnet Jönsson, vinner högsta
vinsten på ett stort lotteri och skyndar sig genast att dela sin glädje med sin ende vän,
sin äsna, Herr Patachon.

De båda vännerna Jönsson och Patachon skynda sig genast att omsätta sin
vinst. Patachon omhuldas kärleksfullt af sin husbonde, som tar honom med sig till
kaféet, konditorn, i automobil etc. och för ett i allo gladt och lyckligt lyif.

Elektricitetens verkning.

-- Äktenskaplig lycka. -

 

Ett charmant nummer, visande de mest spännande episoder ur cowboylifvet ä
sydvästra Nordamerikas nybyggaremarker vid de ändlösa prärierna.

I-l ufvudafdelningar:

1 Med frukost till cowboys! l 8. En modig pojke.

2. Obehagligt möte i skogen. 9. I det sofvande röfvarlägret.

 Vid cowboys lägerplats. 10. Befriad.

4. Präricröfvarne uppgöra sin plan. 11. Röfvarne upptäcka bortförandet.

5. På liemväg. 12. En dykt på lif och död.

6 Bakhållot. 13. Ett motanfall af cowboys.

7 Flickan tages som gisslan för en 14. Lasson fångar den siste röfvaren.
kolossal lösesumma. 15. Äter vid nybygget.

 

Andra afdelningen.
En. saga-

Utomordentligt vackert kolorerad bildserie.

Dromedclr exercis.

Högst intressant. Enastående. q "

 

 

Den förvandlade tårtan

eller

hvad en springpojke kan råka ut för.
El i!

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

Nytt program hvarje vecka. I Program 5 öre.

Kafé 1 tr. upp. Damkafé nedra botten.

Information

Title:
Ekbacken
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain