#5496: Centralbiografen

Central-Biografen

 

 

5 Bryggaregatan 5.

 

 

Föreställningar:

Hvardagar 6-8, 8f10 e. m.
Lördagar kl. 5-4, 7Å9, 9-11 e. m.
Söndagar 2-4, 44-76, 7,9, 9-11 e. m.

 

 

Mexikanska Armén

Kavalleri och Infanteri marscherar. Artilleri affyrande en ny kanon.

Genom gatorna. Kulan.
Pittoreska scener. Kulan exploderar.
Manövrering. Brobyggnad.

Det hela är en säregen och intressant bildserie.

Kalle har bekymmer.

Skämt.

 

 

b aå Kofoten Så

det sedan sitt förra besök så ovanligt populära luffar-
kapellet, har återkommit, för att å Central-
biografen konsertera under ledning
af kapellmästaren.

Musie- Kofotini.

[9

Qi:

 

 

rSlwgalöparen.

Spännande drama från de hvitas strid i Amerika.

Handlingen försiggår i själfva början af kriget med England, innan det nu-
tida ärebaneret aThe Stars and Stripes) fanns till. Landets olika sektioner hade
då hvar sin flagga. Mest beryktad af dem var abarträdsflaggana.

Engelsmännen sökte värfva skogslöparen åt sin armé men utan att lyckas. I
stället gaf han sig in i koloniernas armé och kämpade tappert mot engelsmännen,
och deras medhjälpare, indianerna. Han blef till slut tillfångatagen, gjordes blind
och fick undergå svåra lidanden. Men blef städse trogen fanan med barrträdet,
och satte högre än allt friheten.

Scen 1. Reuben vägrar att sluta sig till ernaelsnaännen.V

.an .viiZTNEngeTsrnäfitTean och indianerna.

En amerikansk vaktpost. Reubens hustru slår alarm.
Reuben försvarar en bro.

Reuben vägrar att ge upplysningar åt fienden.
lndianernas tortyr. - Reuben göres blind. - Befrielsen.
Fäderneslandets fana enda belöningen.

Sjöar i Killarnay i Irland.

l denna bild förevisas oss scenerier från Irlands vackraste platser.

- sMi KaNerirrEa.

Några vackra pudelhundar förevisa här sin konst för oss.

Pappersclackonm. I

En fabrikör drömmer han ser de af honom tillverkade dockorna taga sig en
lekstund. De utföra dans, gymnastik, exercis samt hoppa tåg och rulla rullband.
Bilden sätter åskådaren i förundran om huru alla dessa konster kunnat framföras.

Q)

7)
))

))

Newer

 

Kor-"eran

 

med sin kapellmästare i spetsen åtager sig att

(Ö

sätta allas skrattmuskler irörelse.

[h

 

Boulogneskogen

invid Paris.

Vår bild visar oss den vidtberömda Boulogneskogen vid Paris, som enhvar
torde ha hört talas om. Omsorgsfullt vårdade alléer sträcka genom en oerhörd
terräng, den underbaraste utsikt öfver ett täckt vattenfall, som kastar sina vatten-
massor i en idylliskt belägen sjö. Svanor, som glida öfver klara vattenytor, tjusa
ens öga. Hela parken utgör en på det sorgfälligaste vårdad löfskog med idylliska
behag.

Ett farligt krattelaxir,

som dock, dess bättre, endast var en DRÖM.

 

 

 

Obs. Två timmars föreställning.
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Program 10 öre.

A.-B. Föreningstryckeriet i Stockholm, 1909.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain