#5494: Thule

lb: :a

N
,4

av f
fela

I x
x 1
ÅÅ

lb:

I x
x 1
ÅÅ

D:

fi
Kl

IE: [Q

(i
kl

V
ÅF

IX
KI

,D: [é]

IN
k

D: [a

IN
KI

[q

 

x

f
k

[4h

YY
I x
x 1

(D: :q

(i
Kl

D: [il

fx
sf
ÅÅ
YY
rx
xl
ÅÅ

[91

5
I

 

 

E

 

 

 

lllaalaalal all laaaala lll aa alla alal.

Darbagar: Kl. 6, 7, X o. 9 e. rn. Sönbagar: Kl.13-5 o. 6- 10 c. rn.
förbagar ocl] Sönbagar även kl. 10 e. rn.

llarje Onsdag nyff program.

PROGRAM

dreikåalfzyf program.

 

Mais 5 öre ?rls 5 öre
3-9 Nov.
G O

 

Dä Bagerska höglanbet.

Bayern är rikt på vackra. natnrscenerier. De i vår bild upptagna. partierna ha
därjämte förtjänsten att ha upptagits med rallincräd teknik. Stämningsfulla vyer
passera förbi. Det förefaller liksom befnnno man sig själv mitt ibland bergen.
I bilden ingår ett oväder i höglandet. som är högst intressant. att se.

Illustrerad Sång.

Den lille Njggern.

En kväll på grinden stodo. två neger-slavar
små.

Just när månen tyst på skyn rann opp.

lien såg så skälmsk t nppä svär-tingnrna små

Ty där talta-s visst mn kärlek. tro och hopp.

Hun sed" hon vnr liens sill-(a. sol-kerpilllaa;

llnn drömde ej om sitt lille då,

ylly vom kunde tänka. att Inzannnn stod
och lyssna

När hnn eldigt llir den sköna kvaid.

När mammans gamla tellol.. började sitt
vär

Nattens tystnad bröts av gälla tjnt; -

Ty inte kunde den lilla niggern sjunga

När toil"elil dansar polkzi på hans slut.

Den gamla grinden står nn övergiven

Och grillalalar över livets gång"

Men män7 link ett moln helt diskret ett
snail han döljer

När han hör den lilla niglzerns säng.

Corus.

U, du min söta sovkerpnlla; f

irl-f feg" din lilln ning-er lllivu f

Då, tvlirt vi mammans kassa tnllu, Ä

(ll-ll safu, jaa, soln så srhäppaa vi. -

Seln liksoni stora skäl vi gillas, --

Och ingen då vår lyoku vågar störa; 4

.lä lllir du hlott min slita sookorpnlla -

Din lilla nigger det lalir jag.

 

II I
Jockeyens dodsrltt.
Dramatiskt.
Alkoholen som medel för att omintetgöra en misshaglig rival.

 

 

[JB Sång Q]

alla ialla allla

QBS.l OBS!

Nya nummer och nya
kostymer Jrör varje kväll.

 

 

 

 

 

 

august, akta .din hatt!

Herr Piependeckel skall ut. och spatsera och säger adjö åt lilla frun.D LLStannar
inte nte för länge" säger hon. Det är rätt varmt och vår vän tar in pa ett kate
i syfte att ta in en lemonad. Han lägger hatten på en stol, där en bredvid sit-
tande herre lagt sin. Denna senare tar av misstag på sig Piependeekels hatt. då
han gär. När lrliependeckcl skäll iväg igen märker han till sin fasa, att någon
dragit i väg med hans hatt och i stället lämnat efter  en gammal utsliten.
Kyparon upplyser om förre gästens adress. Emellertid har hemmavarande frun
begett sig nt på. en tur i staden. Då hon sitter och åker på. en omnilans.y får hon
i ett hus ntmed gatan se en hatt, som är förvillande lik hennes mans. Hon kliver
av och  hatten närmare. Minsänn är det inte linst Piependeekels hatt. Hon
beger sig in och härjar väldeligen i rummet. Frun i huset vill kasta ut henne1
men hon rusar in i sovrummet och kommer ögonblicket därpå. ut med en karslok,
som emellertid ej, som hon trott. var hennes egen man. utan maken till den dam.
som hade lliepcndeekels hatt i sin äge. Fru lliependeckel her så mycket om ursäkt
och tigger om nål och tråd :att sy igen armen, som hon enbarniligt rivit sönder
och ej kan gå ut på gatan med, Hon drar av sig lalnsen och syr för brinnande
livet. Det ringer. Det är lliependeekel själv. som kommer och vill ha igen sin
hatt. Han märker ej sin frn att börja med. och denna. undrar7 i vad ärende hennes
äkta liälvt vore där. Efter mycket bråk och krångel kommer hela historier] fram
i dagen. Frn llliependeckel är rätt end. och med en stor gest säger hon likt en
dollarprinsrssa åt sin man: uFörst skall dn vid mina, fötter tiggay om kärlek!h

av?

förstklassig pianomueih.

Biljettpriser: 25 och 35 öre för äldre, 15 öre för bam.

OBS] Tisdagar lO öre för barn. 
Rätt att ändra programmet förbehålles.

alls".- Tobaksrökning inom lokalen förbjudes. .alla

 

 

 

 

PL-f. Nya Samh. Sundsvall.

 

q
4

fx
kl

ce: IQ

VN
Kl

av
4r

N
)

QX

ä
4

IN
Kl

Y
p

fä d
KÄÖÅ

D: :q

IN
KI

[Q

d
4

l
f N
I

l

V
p

D:

fw
Axl

D: :Q

IN
kl

IQ

i
!

q
.54

f
K

51 :(1

IN
KI

:a

YY
I X
X l

D: :q

fi
Kl

lä: :q

Ix
xf
ÅÅ
YY
fx
xl

:en

"4
4

Information

Title:
Thule
Place:
Sundsvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain