#5489: Record

RecoPCfTZÖfePn  

(EB Got Gram (19
lllllmllllllmlllllllllllllllllllllmllllmlllllmllllllmlllllmlllllllllllllllllllll"llllllllll lllllllllllllmlllllmllllvlllålulI?leläåaäällélllälälläf1523äf-ÄämälllIläläfmllll

l.

 

Gaumontjournalen , N:o- 7

Senaéte nyheter från hela världen.

 

 

2.

 

 

 

 

I huvudrollen:

PFO .Patriä V. PSILANDER I

Krigsskådespel i 5 akter utg.v av

I NORDISK FILMS COMP.
............................................ O.ql......

OBSJ Ett krigsdrama som hittills

är oö verträff-ai. w

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Förställningar: V2 7-8, 8-7210, 1[210-11 e. m.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain