#5484: Wanadis

2) TJUVPAGK

Filmfars i 1 akt fr. Nordisk Films Comp. i
med de kända humoristerna OSCAR STRI-

BOLT, LAURITZ OLSEN och FREDR. i
BUCH i huvudrollerna.

lmFrän Montenegros huvudstad.
Synnerligen intressanta bilder.

 ens 1dollar

Folkskådespel i 3 akter

f mg. av NoRmsK FILM; coMP. med -I
 Alma Hinding, Alf Bliitecher och Carl Lauritzen i huvudrollerna.
i  1 v I. H Vardag 6-1128, 1128 e 9, 9-11211 e. m.

.I
 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.-

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain