#5481: Orientaliska Teatern

irientalzlska ffeatern

0 81 Drottninggatan 31 0

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIIIIIlIIIIIllllllllllIIllllllIIIHIllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllIlllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllIIlllllllIlllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Wåndahl å. Anderson. Tryckeri A.-B.. Sthlm 1915.

1) 2)
Senaste Messterioumalen. F r 1 a r s c e n e n.

Högst intressanta nyheter från Lustspel i 1 akt utg. av
kriget. Nordisk Films Comp.

 

 

 

 

 

 

3)

En

Säsongens första

Henny Porten-Film:

 marlvr.

Drama i 3 akter.

I huvudrollen: HENNY PORTEN.

(iripande bilder ur konstnärsvärlden.

 

 

 

 

l-Töreställningar:l Vardagar 5-112 7, V2 7-8, 8-11210, 1[210--1L Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain