#5480: Orientaliska Teatern

rienlaliska .CJ-eatern

0 81 lDrottninggatan 81 0

llllllllllllllllllIIIIIIIIllllllllllllIIIIIIIIlllllllllllIlllllllIIllllllllllIllllllllllllllllllllIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIlllllllIlllllllllllllllllIllllllIIIIIIIllllllIIllllllIIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllIllllllllllIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll
wändahl a Anderson Tryckeri A.-B., sthlm 1915.

 

 

 

1) 2)

Senaste Messterioumalen SkePPaI-"ens dubbelgångare

Nordiskt lustspel i 1 akt med
Intressanta krigsnyhetel"- Lauritz Olsen o. Fred. Buch i
q i huvudrollerna.

 

 

 

 

 

8),

   

En livsbild i 4 akter

med H A N N I W E I S s E i huvudrollen.

En träffande skildring ur storstadslivet med dess frestelser och försåt. Den Vackra men
fattiga flickan, berättelsen-s hjältinna, lyckas efter en hård kamp för tillvaron Vinna-
lyckan i fullaste mått.

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 112 7-8, 8-1,!210, Va 10-11 e. m. Söndagar 3-56 och 7-11 e. m.
Barn äga tillträde. - å Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain