#5479: Orientaliska Teatern

Tx "

rlentallska .CJ-eatan

I. 31 Drottninggatan 31 0

IIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllllllllllllIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIlllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIllIlllIIIIllllllllIIIllllllllllIlllIIIIllllllIlllllllIIIllllllIlllllllllllllllllllllllllIIIlllIllllllllllllllllllllllll
Wändahl å Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1916. .

 

Vid skogssjön. En god vinst.

Vacker naturbild från Nord. Films Comp. Komisk skämtbild.

 

3)

4) 1 u W
.. Hiälten från Ostafrika.
Fb I Nordilskt lustspel med Carl Alstrup

. . . och Lauritz Olsen i huvud=
Underhallande djurbild. rollerna.

5) - .
0 0 Enastående nyheter från Warschau efter
Senaste Messteflmlfllälell- tysk::;f::.:::r.:ä::iinitierar
högkvarteret.

 

 

 

 

 

 

6)

Zigenarens Dotter.

Skådespel i 3 akter och 50 avdelningar
utgivet av Nordisk Films Comp.

I huvudrollen =

Fru EBBA THOMSEN-LUND.

Föreställningar: Vardagar 112 7-8, 8-1j2 10, Ijz 10-11 e. m. Söndagar 1122-6 och 7-11 e. m.
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain