#5471: Wanadis

nglålgsälä :Gm

W .H1  9,4 vANADIstGEH 24- ! I
4, J;  t wÅNDAHL & ADERsåONs TvaKEm A.-B., sTHLM 1915. 
.  V43: l. vi., V

 
 
   
 

 

 

 

...noåooopqoooofåu

 I "   2JTHITLUs-T 0011,, 
äD nska Mannenå i KÄRLEK 

i En enastående intressant bildserie, E .... "å
EP vari vi bl. a. få se en undervattens: sun."
i båt på nära håll ovan och under E

å. vattnet, dykningen etc.

Komedi i l akt
från

Nordisk Films Comp.

 

UTÅN 1305 TEkLANb 

.Skådespel i 5 akter utgivet av Nordisk Films Comp.

med

RI TA JÄCCHETTO

i huvudrollen.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain