#5468: Wanadis

Wamelesäl: :drf-lem-

24 vANADIsvÅeEN 9.4- 

- . q v
wÅNDAHL & ANDERSSONS TvaxEm A.-B.. sTHLM 1915. mvh;
11.5 1,15;

 , v,
ö-f "l I I
l Q (g,

  
   

  
  

 

 

Q.

 

3333:33333333:  Säsongens märkligaste film: 
Senaste . SYNDAFALLET
krigsnytf Skådespel i 4 akter med HENNY PORTEN 1-
i huvudrollen.
Intressant ...oo-00000000 000000 ...I.00000000000000.oo-oooooouoooocoo...ooooooonooiooeloocggk
1 bildserie å Eti.l inlägg i tidens brännande spörsmål: å i
-  Olyckliga, ogifta och övergivna mödrars ställnig 

...0....OI-...OIIOIIIIIOII...O-...OIOOIOOIOOIOIIOOI..O..I....I.....I..I....II...

 

 

 

 

 

Trots de stora kostnaderna äro-biliettpriserna satta så lågt som 25 ochV55 äre.
Föreställningar kl. V2 7, 8 Och 112 10. Barn äga ej tillträde!

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain