#5466: Record

lllllmlllll"lllllllflllllllmllllllllllllll"lllll"llllllmllll"Ullllllllllllllllllll"Hilllllll  llllllllllll"lllllllllllilllllållllill!Illiäåäåälllålllfflälåååfläåfä-filäWHllIfäläflllllll
l. f 2.

Esklmaerms "V - , Bilder från Alaska
En film, som torde vara enastående En högst intressant nyhet.

i sitt slag.

 

 

 

 

Det evigt kvinnliga " Managens barn

Chapmant [nätspel från Cirkusdrama i 3 akter utgivet av
NoRmsK FILMs coMP. NORDISK FILMS COMP.

l huvudrollen: Baptista Schreiber

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Föreställningar: kl. 5-22 7, [lg 7-8, 8-1fo 10, 1,!-210-11.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain