#5464: Wanadis

ÅrvANADIsvÅe-EM År W

  
   

 

 
  
  
    

MP.
med CARL ALSTRUP i huvudrollen.

 

Den uppmärksammade

Henny Porten-Filmen

En kärlekens ma rtyr.

Drama i 3 akter med HENNY PoRTEN i huvudrollen.
Officin: MESSTERFILMS, BERLIN.

     

W 1 I , .i Vara-.12 129, 9-1211 v 1 i
 .I Söndag 3-6 och 7w11 e. m. Barn äga tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain