#5461: Wanadis

Wamlesäl gem
2.4 vANADIstefEr-l
I I ii

WÅNDAHL å ANDERSSONS TRYCKERI A,-B., STHLM 191

    
      

 

 

2.
Eskimåernas liv.   Bunny köper en hatt.
En enastående bildserie.   , Lustspel.

EVANGELIEMANNEN

Skådespel i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.
I huvudrollen: VALDEMAR PSILANDER

------- N 033.! Säsongens mest fullkomnade kinouerk mmm

I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I l l I I I I I I I l I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I l I I I I i I l I I I I I I I I I I I I.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain