#5459: Wanadis

n l I n n n I s I l I E I = I l n I u l I n u i I I I u n I u n l I I l I l I l I I l I l I u I n I l u n u I ln

Zeppelinarens nedstörtande på
Danmarks västkust.
En bild till dagskrönikan.

Senaste krigsnytt.

Intressanta nyheter.

- m n
.ul-lina.Ill-Ill.I:.nl-Illunnnnu:ann-:qu-aIlnlIl-uannlu: :Inna-:mn.Inununnlnnnnumuuung l n I n l l n m = u l I I I n n n n u u u n I I u u nu

I I I I I I l I I I l I l l I I l I u I l I u l I I l a I i l I I I n u I u I I n n I I I I I n l m n z n I n u n I I I I I u u I I I I n u I I l l I I u n u I I I a I u I l I n I I I I l I I I I u I I I I I n I u n l I I I I I:
l I

Vem. var hon?   I livets skola.
. 3 n 1 Skådespel i 3 akter utgivet av
Nordisk Films Comp..

med Psilander i huvudrollen.

Lustspel i 1 akt från
äNordisk Films Comp.

i Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Barn äga tillträde. "

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain