#5458: Wanadis

ngålesälääm

24 vANADIsvÅGEH 9.4

   

 

lll-l.lll-...lilli-.lll-.Illu-lll-llllll-ll...lilla-lll..-lll-.llllllllllullll-lllll-lllInn-lllllllll:lll-...Inuunl-lglll
I i

 ;;1.;Äj;å M e ss te r i o u r n a l e n

Krigsnytt.

 2. Den hemlighetsfulla skatten 

 Witagraphdrama. 

 3. .
Den nye Informatorn
Lustspel från Nordisk Films Comp".

W Ållapten Kleinschmidts Nordpolsexpedition

KinematografiskaWupptagningar i 4 akter.

Enstämmigt lovordad av Jtockholmspressen.

Rätt till ändring av progrqmmet förbehålles.
Föreställningar 1j2 7-8, 8-11210, Ijz 10-11. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain