#5456: Wanadis

well,

wÅNDAHL sr ANDERssoNs TRYCKERI A.-B., sTHLM 1915. "få

 

 

ll]

En synnerligen underhållande bild.

 

 

Gaumolltiourllalell

Senaste krigsnyheter. 

 

 

3 4)

Med ensamrätt för Sverige:

)
llllliallilicllalls llälllllll. Lord Kna-lem besök

Ett spännande drama från Vid franska armén,
VITAGRAPH- I En utförlig och intressant bildserie.

0

Ltsel i 2 aktem utgivet  v
NORDISK FILMS COMP,
I huvudrollerna: Fru Fritz-Petersen och Oscar Stribdit.
u , Vardag e-vgs, 112849, 9-V211 e. m.
 0 Söndag 3-6 och 7M11 e. m. Barn äga tillträde.o

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain