#5454: Wanadis

(1:, vv Å  .

 

Messterwumålen  Den förkläaåaia flickan
 Spännande drama i l akt utg. av
VITAGRAPH

Senaste krigsnyheter.

3)

 

Nytt för Jtockholm Nytt för Stockholm

 
  

Officin: MESSTERFILMS.

F" t . Vardag 6-112 8, lASM-9, 9 P11211 e. m. I
 0 0 Söndag 3-6 och 7-41. Barn äga tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain