#5453: Wanadis

Engelska armén vid Dardanellema i slynàidern.

Autentiska kri sbilder y; , ,
1 .. . . og  Ett särdeles komlskt lustspel utglvet
upptagna med sarsklld tlllatelse av engelska ä ,
 av Unlom

regeringen.

 Ett spännande livsdrama i 1 akt utg. av Vitagraph. 

4) en falske Valdema

Lustspel i 2 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.

1 d bb z u d . 1 f
I u e roofäfbrårlzlnelige humoristen :    UP- 

   
    
   

 

 

  

 

 

I Y " t " vfda WW 9, 9 - vän e- m-
OFGS - - söndag 3-6 och 7-11. Barn äga ei tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain