#5452: Wanadis

(GfK
- XL, f 4 1,  1-,-
.1 (I, Å .I I  u ,
1 "1.1511   . - j l "v  wii;
 3,98; Y- -

I

 

  

I i. Statsmlmster Karl Staaiis Meggtefigumlen, 1.
I = hegramingo I Intressanta krigsnyheter. I.

I 3ilehlnan mellan  4) Böhmiska rattenfall.

två eldar. " Praktfulla naturscenerier upptagna av v

N d. F-l .
I Kemiskt lustspel. -Or 15k lms Comp

Star-slaget skådespel i 8 akter.
Alf. Bvlätecher och Ebba Themsen-Lund i huvudrollerna.

utgivet av Nordisk Films Comp. med Y

- V M H i Vi rdag o-vgs, vs -- 9, 9-w1f211 e. m
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain