#5451: Wanadis

.9.4 vANADlsvlleE 
l

  
   
 

 

 

 

2) Ombytta roller.

:I Nordiskt lustspel meleic. Johann-
sen och Fred. Buch i huvudrollerna.

Messterjournalen.

Intressanta nyheter bl. a. avtäckandet av
monumentet över Järn=Fältmarskalk
Hindenburg.

O.
F orsmollan.
Vackra naturscenerier från äkåne upptagna av
Nordisk Films Comp.

     

          

Vi Psueril H .I i j il del-il V-

4) En uppståndelse.

I huvudrollerna:
Vald. Psilander, Carl Alstrup och Ebba. Thomsen-Lund.

BEMÄRK! Ändrade tider. I BEMÄRK! Ändrade tider.

Förest , Vardag 6-1f28, 1128-9, 9--m1f211 e. m.
V " 0 Söndag 3-6 och 7-11. Barn äga ei tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain