#5450: Wanadis

2.4:- vANAbssvÅezN År 

 I wÅNDAHL s. ANDERssoNs TvaKERI Ma., sTHLm 1915. 
b 1 I: I).

 

 

 

2) En god vinst.

v Roande skämtbild.

   

. V 1d shogssgon.
Storslagna naturscenerier
upptagna av Nol-(ålisl-i1 Films Comp. f

  

  

4) " 1 u o
Fyrhenta konstnärer.  åäiåälåred

I (Djurbildå Carl Alstrup och Lauritz Olsen 

 

i huvudrollerna.

I 5 Senaste Mesionalen

ZIGENARENS DO TTER.

Skådespel i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.
med Ebba ThOmSen-Lund ihuvudrollen.

 

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 1X2 7-8, 8-1f2 10, V2 10-11.
Söndag 3-6 och 7-11,

Rätt till ändring av programmet förbehålles. I Barn äga tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain