#5449: Wanadis

"i i  länsi KWXQMEEH
 42A- vANAD ste-EH 24-

..       I wÅNDAHL & ADERSsoNs TRYCKERI A.-B., sTHLM 1915.

   
 

   

 

 

 

   
   
 

 

 

2Hem över han.

Lustspel i 1 akt utg. av Nordisk Films Comp.
med1 OSCAR STRIBOLT och FRED. BUCH
i huvudrollerna.

l-lennes livs melod

I Skådespel i 3 akter.

" I huvudrollen den allmänt uppburna skådespelerskan
P DORRIT WEIXLER. .
--

-- . , vardag 6-1128, v28 -9, o-vz 11 e. m.
 0 Söndag 3-6 och-7-ll e. m. Barn äga tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

VAsia. stNsKA FILMsKoMPANIET.

1)
Senaste krigsnyheter.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain