#5448: Orientaliska Teatern

0 81 Drottninggatan 81 0

NlillllillllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllllllIllllIlIlllllllIlllllllIlIIlllllllIlIIIIIlllIlllllllllIIIIIIIlIllllIlIIlllllllllllllllIIlIIIIIIllIIllllIllllllllIIlIllllIllIlllllllllllllllllllllilIlllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllIIIlIIIIIIlIlllllIllIllllllIllIlllllmlllllmlllllllll
Wlndahl d Andarloni Trycker! A.-B., Sthlm 1916.

I) Vid Österrikes högsta grän: 2) Margaretas metgd
Ser under kriget VKomedi i 1 akt från

En särdeles vacker bild. fotograferad
från 3,000 mars. höjd. .V I T A (i R A P H

 

 

 

 Carl Alstrups kärlek på aktier.

s Filmfars i 3 akter utgiven hav
Nordisk Films Comp.

I huvudrollen:

 

 

Barn äga tillträda. Rätt till ändring avjprogrammet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain