#5446: Orientaliska Teatern

lrientaliska ffeatern

0 81 Drattninggatan 31- 0

lllillllllllllllllllllllllllIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllIHllllllllllIlIIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllIlllllllIllllllllllllllllllllIlllIIlIlllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllli
Wändahl å Anderson: Tryckeri- A.-B., Sthlm 1915.

      
 
     

 

 

Med ensamrätt för Sverige:

I [nord Kitcheners besök vid iranska armén4

Upptaget av Franska Biograffackföreningen med särskild tillåtelse
av militärmyndigheterna.

ansösen lrån

Spännande Kriminaldrama i 4 akter.

 

  
 
       

Nelly La Gigolettes roll utföres av den kända italienska skådespelerskan

FRANCE-ICA BERTINI.

 

Föreställningar: Vard. 5-72 7, 112 7-8, 8-112 10, 11210-11 e. m. Sönd. 1j22-6 och 7-11 e. m.
Barn äga ei tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain