#5445: Orientaliska Teatern

NW

rientaliska h.FJ-eatern
0 81 Drottninggatan 31 0

IUlillllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllIllllllllllllllllIllllIlllllllllIllllllIIIlllllllIllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllllHillIllIIlllIllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

Wändahl å Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1915.

 

1) 2)
Senaste Messterioumalen. 0111235332 ak? 33k"

Högst intressanta nyheter från Nordisk Films Comp".
I huvudrollerna:

kriget. Nic. Johannsen och Fredr. Buch.

Ustedalen.

En resa på Bergensbanan genom snöhölida landskap.

 

 

 

(8)

Vackra upptagningar av .

NORDISK FILMS COM P.

4) I farans stund.

Skådespel i 113 akter
utgivet av NORDISK FILMS COMP.

med Ebba ThOmSen-Lund och Alf Blätecher i huvudrollerna.

Föreställningar: Vardagar 5-112 7, 112 7-8, 8-11210, 112 10-11. Söndagar 3-6, 7-11.
1 Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain