#5443: Orientaliska Teatern

Örientaliska ffeatern
0 31 Drottninggatan 81 0

IIIIHHIIIIHIHHIlllllllIIIllIllIlllllllllllllllllllllilIIllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllIlIlllllllllillllllllllllIlllllllIIlllllIIIIlllllllllIIlllltllllllllllllllllllllllllIIIlIIllllllIllIllllllllllllIllllIlIllllllilllIlIllIllIlIIlllllllllIlIllllllllllllllllllllIllllIllllllllllllIIlllIlllllllllllltlllllllll
Windahl å Anderson: Tryckerl A.-B., Sthlm 1916. q .

   
   
    

  
   

 

2)

Studentens glada liv.

Nordiskt lustspel i 1 akt
med Carl Alstrup i huvudrollen.

Katastrofen i Kattegatt.

Skådespel i 3 akter utgivet av
NOR-DISK FILMS COMP.

1)

Senaste krigsnyheter.

 

I huvudrollerna:

Else Ffölich, Carl Lauritsen och Otto Reinwald.

Föreställningar: Vard. 5-112 7, WiFi-8, 8-11210, 1[210--11 e. m. Sönd. 1j22---61 och 7-11 e. m.
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain