#5442: Orientaliska Teatern

få! " , ,

:iller

f

ef
931

Örientaliska fI-eatern

0 81 Drottninggatan 81 0

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllIIlllllllllIIlllllllllllIIlllllllllllllIlllllllllllIIlllllllllllllIIIlllllIIIlllllIIlllIIllIllllIIllllllllllllIllllIllIlllIIllllIlllllllllllIllllIlllIlllllllIIlllIlIIlllIIlllIIlllllllllllllllllllllllllllllll

Wändahl å Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1915.
l 2) HÖR över hök.
Nordiskt lustspel med Itribolt och Buchi

1) Messterjournalen. f

Senaste Krigsnyheter. l

I Bildee ue fegellivel.
8BBrandsolclatens. dotter.

Spännande drama i tre akter utg. av NORDISK FILMJ COMP.

I huvudrollerna:

Alma Hinding, Alf Bliitecher och Carl Lauritzen.

 

lå:
- huvudrollerna.

 

Föreställningar: Vardagar 5-1j27, Ijz 7-8, 8-11210, lja IO-ll. Söndagar 112 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. i Barn äga ei tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain