#5441: Orientaliska Teatern

rientaliska ffeatern
i 1 0 31 Deratåningge-tan 81 0

IIIIIIIHIlII1IIllI!IlHlIlIIHIiIlIlIIIIIlIllHIlIIIllIlllIlIlIII!IIIlII!IIIIIlIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIllllIlIIIIIIlIII!IlHllIHIIIIHIIHIHIIlll!IlHII1Illll!IlHIlIHllllllllHIIlHIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIHIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIII
wändahl å Andersens Trycker: A.-B.. sthlm 1915. "m

QIIIIEEIIIIEIIIIIIHIIIEEIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ

 

Q 1) I :m- Ö
i Senaste krlgsnyheter E
4alla-ulmilk-:nunnan:IlllllunlllllllllllnllllllIllllllllllll.lill-9.
411.nunllnnlnulmllumln:lll-lllllllllvlllllllllllplnI.,
: 2) 1 e.
I . . I
E I n I I =
 Cablrlas ng. i
= 1:sta del. av Italiens store nationaldiktare Gabriele d,-Annunzi08 i
E stora filmskapelse: . x i i
i "Fulviug kamp för Cabiria" i
I o-

, .
.IIIIIIIIIIHIEl.HIIIHIIIllIIIIIIIIIll-Elllllllllllllllll,
Föreställningar: Vardagar 5-1127, 1127-8, 8--11210, 1[210-11. Söndagar 112 2-6, 7-11.

Rätt till ändririg av programmet förbehålles. - Barn äga tillträde.

  Under nästa vecka gives här på ORIENTALISKA TEA=
O

.u TERN 2zdra delen av "Fulvius Kamp för Cabiria"

" anRTHAc-os FALL.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain