#5439: Orientaliska Teatern

ienfaliska ffeatern

0 231 Drmtlninggaltan 81 0

llllllllllllllllllIlI"IlllllllIllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllHUIIHIHIIIIIHII"lll"IllllIIHllIllIIlllHIHHIHlIlllIllHlIIHIHIHIIIIIIIHIHHHIIHIIHUIIIIIHHIllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
wänuahl a Andenan Tryckeri A.-B., sthlm 1915.

   

 

I En sömnig brudgum Tant FlOräs i u I
I Lustspel utgivet av k 
n ä d k l kä il .
NORDISK FlLMs coMP. E S f GIS U mg av

 

 

 

 

3Senaste khte.  IV

l4) Säsongens första Ellen Aggerholm-Fllm

DEN NYA STJÄRNAN

I Skådespel i 3 akter utgivet av Nordisk Films Comp.

I huvudrollerna:

, ELLEN AGGERHOLM Och ALF BL UTECHER.

nu."
Föreställningar: Vardagar 5-1127, 112 7-8, 8-11210, 1l210-11. Söndagar 112 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn. äga ei tillträde. -

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain