#5438: Orientaliska Teatern

NIienfaliska ffeatern

0 81 Drottninggatan 31 0

IlIIIlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllIllllIllllllllllllllllllllllllllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllIIlllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Wändahl å Andersens Tryckeri lät-B., Sthlm 1915.

 

 

 

 

 

 

1) 2)
De allierade vid Dardanellema. Den lille brevbäraren.
x Högst intressanta krigsbilder. Ett underhållande drama i en akt
utgivet av Vitagraph.
3)

Messterioumalen.

Ur inneh. bl. a.: Ärkehertig Karl Franz Josephs besök hos trupperna
i Tyrolen.

 

 

 

 

4)

"- ROMEO och JULIA

Lustspel i 2 akter utgivet av Nordisk Films Comp. 1

med OSCÅRI STRIBOLT och Fru FRITZ-PETERSEN i huvudrollerna.

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-lj27, lf27--8, 8-11210, 1j210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring au programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain