#5437: Orientaliska Teatern

rienfaliska ffeatern

0 81 Drottninggatan 31 0 i

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

2) En skilsmässa.

Enastående komiskt lustspel fr.
NORDISK FILMS COMP.

 

 

    

    
       
    
 

Messteriouralen.

Senaste krigsnyheter. l huvudrollerna:

CARL ALSTRUP och LAURITZ OLSEN.

 

 

3) De stulna Kanon- v
ritningarna.

Drama i 3 akter utg. av

NORDISK- FILMS COMP.

I huvudrollerna:
Else Frölich, Nicolai Johannsen och Carl Lauritzen.

Föreställningar: Vard. 5-1j2 7, 1j27-8, 8-11210, 1l210-11 e.bm. Sönd. 1j22-6 och 7-11 e. m.
Barn äga ei tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain