#5436: Orientaliska Teatern

0 81 Drottninggatan 81 0

IllllllllllllllllllIIIHIIIIHHIIIIIIIIlllllllllllllllIlllllllllllllHHHIIHHIHIIIIIillllillllililHIIlllHllllHIHllllIllllillllllllliIHIHIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIlIHIHllIIllllllllllllllllllllllllIlllllllilii!IHlllIIIIIlliIEIIIIIIIIIHIIIIlIllllllllIIllIllIIllIIllllIlllllllIllIlllllllllllllllllllllll
Wåndahl å Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1915.

  

MGSStePJOUPnaIen Den tappra svärmodern.

, , Enastående komiskt lustspel från
Senaste krigsnyheter bl. a. kronprlns Nordisk Films Comp-

Rupp-fecht av Bulgarien besöker med Lauritz, Olsen, Oscar Stribolt
51113 trupper Vld frOnten- och Fred. Buch i huvudrollerna.

Ett storslaget panorama över den gamla staden.

.lårleliens triumf

Folkskådespel i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP. "
I huvudrollen: WALDEMAR PSILANDER.

Obestridligen säsongens bästa

PsILANDER-FILM.

 
  
   
   
  

 

Föreställningar: Vardagar 5-1127, 1l2 7-8, 8-1X210, 1X210-11. Söndagar Ijz 1-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain