#5435: Wanadis

Å var; f .NL-f: IW I
Il) Senaste krisheerlA

2) ((FULVIUS, KAMP FÖR ABI (f w

 
  
   

:sta delen

1
b o o o
Ca :nas Rzng
av Italiens store nationaldiktare GABRIELE "d,ANNUNZIO.

F" t . Vardag 6-V28, V28 9, 9 l[211 e. m.
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nästa vecka gives här på WANADIS=BIOGRAFEN

.I 1 J .
Arade   mura delen av "PULVIUS KAMP FÖR cABlRlA",

...- KARTHAGOS FALL.
I OBJJ Uarie del utgör ett avslutat helt för sig.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIETs

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain