#5431: Wanadis

ll

I K i "OY
wÅNDAHL & ANDERssoNs TRYCKERI Am., sTHLM 1915. "få

   

  
 
 

 

  
 

 

((FULVIUS, KAMP FÖR CABIRIÄ6

2:clra delen

  

av Italiens store nationaldiktare- GABRIELE d,ANNUNZlO.

Stol-slaget skådespel upptaget i 4 akter.

 
    

OBJJ Denna del utgör ett avslutat helt för sig. I

 

 

F" t , Vardag 6-1X28, 1[28-9, 9-11211 e. m.
 0 I Söndag 3-6 och 7-11 e. m. v Barn äga tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FlLMSKOMPANIET,

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain