#5430: Record

à-à--

EecolecFl-åaielen

 iinmillfmlitiliHHiI[mlm[mliIimmlmfiiilmgliiimg!!![Wim] "WWzlmfiiilmwrimwframgå-ar;svarar;fii:www-rar31mm;

I nu nu ml HH ml HH Illl III! HU HH

      

      

ll? i  Musikprogram: Introduktionsmarsch. I

 

 

Vid skogssjön. En god vinst.

Vacker naturbild från NordHFilms Comp. Kemisk skämtbild.

 

 

 

 

3)

.. 4) Hjälten från Östafrika.
  Nordiskt lustspel med Carl Alstrup

. . . och Lauritz Olson i huvud=
Underhallande djurbild. rollerna.

 

 

 

 

5) .
0 Enastående nyheter från Warschau efter
- 5911390 Messiefwllmälell- tyskarsåszzvrgzäkaa:erlägger
högkvarteret.

 

 

 

 

6)

Zigenarens Dotter.

Skådespel i 3 akter och 50 avdelningar
utgivet av Nordisk Films Comp.

I huvudrollen:
Fru EBBA THOMSEN-LUND.

Föreställningar: Vardagar 1j27-8, 8-1l210, 1l210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring au programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain