#5426: Record

5:-! WN  yli-.ful I 
.29, I law-24,31:th-
 O 6119

   
  
   
 
 

llllllllllmllllllllllllmllllllmllllllllllllmlllllH"mig"llllmlllllllllllllmllmimmi; mpmmlllnlmlllllmvllgägugjgtillagar-é;:il-lära:13;fåfääräääliääflllgm
, - .  00000000 
I) , . 2)

Ett modernt amerikanskt

Amors skälmspel.

Lustspel i 3 akter.
En munter historia full av sprittande humor.

tidningstryckeri.

En synnerligen intressant bild från ett av ,
världens största tidningstryckerier.

q ä

Lustspel i 3 akter utgivet av

NORDISK FILMS COMP.

  

  

3)

 

lhuludrollerna: Carl Alstrup Vo. Fru Ebba Thomsen-Lund.

 

Föreställningar: Vardagar 1f27-18, STU? 10, 1f210-1L Söndagar 3-6, 7e-11 e.A m.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.V

Ä.=B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1916
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain