#5425: Record

pecopcffilåatepn

(ED Söt atarnqå

[Hmmmmin"utmuHzme3;malm:nummrfgigummmfmfrmmmilman; mmmm:fmmmlmmägutjg;maatrött-rattar:-t::gr-farm,mmm,

llll llll "ll HH II" IIl" "U "ll
QQQQQQQQQQ u Introduktionsmarsch "Mann".

JU u)

 

2)
Studentens glada liv.

Nordiskt lustspel i 1 akt
I med Carl Alstrup i huvudrollen.

Senaste krigsnylleter.

 

 

3)

Katastrofen i Kattegatt. I

Skådespel Yi 3 akter utgivet av
j, NORDISK FILMS COMP.

I huvudrollerna:

Else Frölicb, Carl Lauritzen och Otto Reinwald.

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-1j2 7, lf27-8, 8-1X210, 1j210-11. Söndagar 112 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

I Å.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain