#5423: Record

([59 Gör arena (IQ

tttwwwmemmwwwwtwwwwmmwwmmwwt-mwmwwwmttttttmttwtttttmttrttttmm

0000000000 n Introduktionsmarsch nun..qu

 

   
   
    

1)

2) I H
. S ÖKfuven.
Senaste kngsnyheter, [1 Lustiga mg. av måla HLMSCOMP.

 l huvildrollerna: OSCAR STRIBOLT
Å och FRED. BUCH.

 

3) Från det av jätten ärja

BERGEN;

Utförligaste bildserie uppt. av NORDISK FILMS COMP.
"J O E D E E BS-S E R I E NS" 1:sta berättelse:

 .lot .DEEBSS svåraste uppgift. .W

Spännande detektivdrama i 4 akter.

Gentlemansdetektiven JOE DEEBS, roll utföres av MAX
LANDA, bekant från flera AStä Nielsen=fi1mer.

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-1127, 1127-8, 8-11210, 11210-11. Söndagar 1122-6, 7-11 e. m.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain