#5422: Record

ecorachåafepn
W I (EP Gröf 616112 (EP,

"Hilllqmlilälmmimpmimimm;ii!t[mlmi;[ImIf;Wmm;IltlmflilimpnIlmlim m]HHm;Hnnwmmwmsäumlfxaföåääåawå"manElm-affärsma-31:42;me

I nu nu Im ml HH HII llll lm HU II"

........ un Introduktionsmarsch "Moan".
...III-...III-.ll-...IIIB-lll-.IIlll-IIIIIIIIIIIIIIII-I..

6

Humoristisli. Storslagna sensationer. 1 Spännan-di

 

 

   

s

Storslaget och mäktigt verkande nutidsskådespel i 5 akter.I

   

l huvudroilen:

M A c I s T E s,
känd fiån "CABIRIA" och beundrad1 för sin kolossala styrka.
gllllliIlll-lI.lll-IIIIIIIIBIIIIIIIIII.Ill-.lllllllllllll,

Föreställningar: Vardagar 5-1127, 1127-8, 8-1l210, 112 10-41. Söndagar Vs 2-6, 7-11 e. m.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.P

Å.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

(fällllillllIIIIIIIIIIIIIII.
Q.Il-llllliIIIIIIEIIIIIIEIIQ

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain